Informace

Index  
Všeobecné  
Specializace  
Zájmy  
Fotky  

Všeobecné

[* 24.2.1978] - Mladá Boleslav.

[1984-1992] 8. letá Základní škola v Mladé Boleslavi.

[1992-1996] Střední škola v Mladé Boleslavi.
Obor mechanik-elektronik pro řídící a číslicovou techniku.
Maturititní zkouška s vyznamenáním.

[1996-2001] Západočeská universita v Plzni - fakulta Aplikovaných věd.
Studium na katedře informatiky a výpočetní techniky se zaměřením na distribuované systémy a softwarové inženýrství. Zakončeno státní zkouškou.

[2001] Práce na projektech sdružení CESNET z.s.p.o

[2004] Založení vlastní firmy Caligare s.r.o. zaobírající se vývojem a prodejem software monitorujícího síťový provoz NetFlow techologií.


[Jazyky - aktivně]: angličtina
[Jazyky - pasivně]: němčina, čínština, ruštinaSpecializace

[Programovací jazyky]: C, C++, Pascal, Delphi, Asm, Java, Perl

[Specializace]: viz. projekty

  • sítě, ap ...
  • tvorba www stránek
  • programování CGI scriptů
  • práce s databázemi (SQL)
  • bezpečnost systémů
  • programování aplikací typu klient-server
  • nízkoúrovňové programování
  • kryptografie
  • práce s CISCO NetFlow exporty (viz. diplomová práce)