Diplomová práce

Index  
Zadání  
Abstrakt  
Doc (PDF)  
Program  
Odkazy  

Zadání diplomové práce

Návrh systému sledování a vyhodnocování provozu počítačové sítě

 • Seznamte se se současnými technologiemi analýzy provozu rozsáhlých počítačových sítí, zejména Internetu.
 • Navrhněte modulárně řešený programový systém vhodný pro sledování a vyhodnocování provozu počítačové sítě umožňující:
  • monitorování a analýzu provozu takřka v reálném čase založené na zpracování NetFlow statistik exportovaných ze směrovačů Cisco,
  • inteligentní filtraci, agregaci a statistické zpracování získaných dat,
  • multikriteriální selektivní vizualizací na úrovni jednotlivých datových toků (např. podle zdrojových/cílových IP adres, použitého protokolu, zdrojových/cílových TCP/UDP portů apod.),
  • detekci anomálního provozu v síti (např. nestability nebo chyb směrování či příznaků bezpečnostních incidentů typu odepření služby).
 • Pro prezentaci a vyhodnocování výsledků použijte vhodné vizualizační nástroje v prostředí WWW.
 • Při návrhu vycházejte z produktů z oblasti volně dostupného software.
 • Navržené řešení ověřte v praxi nad operačním systémem Linux v prostředí páteřní sítě TEN-155 CZ.


Vedoucí diplomové práce: Dr. Ing. Pavel Šmrha (CIV ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň)
Oponent diplomové práce: Ing. Václav Vais, PhD. (CIV ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň)