Diplomová práce

Index  
Zadání  
Abstrakt  
Doc (PDF)  
Program  
Odkazy  

Abstrakt


Návrh systému sledování a vyhodnocování provozu počítačové sítě

Cílem projektu je návrh modulárně řešeného distribuovaného systému NetFlow Monitor, který umožňuje vyhodnocování síťového provozu zpracováním NetFlow statistik exportovaných ze směrovačů Cisco. Monitor umožňuje analýzu provozu téměř v reálném čase, inteligentní filtraci, agregaci a statistické vyhodnocení dat. Dále poskytuje multikriteriální selekci dat na úrovni jednotlivých datových toků (například podle zdrojové/cílové IP adresy, použitého protokolu, portů apod., zahrnuje i heuristické metody umožňující zpracování protokolů s dynamickými porty.

Systém by měl být zároveň schopen inteligentně upozorňovat na podezřelé aktivity síťového provozu (například bezpečnostní incidenty, chyby směrování apod.) zobrazováním varovných zpráv.